Reklama radiowa

Reklama radiowaWielu ekspertów od marketingu prorokowało upadek radia, a za jego powód uważali coraz mniejsze zainteresowanie tym nośnikiem reklam ze strony agencji reklamowych i reklamodawców. Tak się jednak nie stało i dzisiaj radio obok Internetu i telewizji jest jednym z najważniejszych celów reklamodawców.

Gigantami jeśli chodzi o reklamę w radio są takie kraje jak Jamajka, Filipiny, Indonezja, Tajlandia i Argentyna. Jeśli chodzi o kontynent europejski to w czołówce znajdują się Austria, Portugalia i Hiszpania. Jeśli chodzi o Polskę to udział radia w globalnych wydatkach reklamowych sięga 10%. Reklamy radiowe mogą trwać 20, 30 lub 60 sekund.

Każda reklama składa się z trzech faz: kilkusekundowego wprowadzenia, prezentacji zalet danego produktu lub usługi oraz tak zwanego "zamknięcia sprzedaży". Wprowadzenie ma za zadanie przyciągnąć uwagę słuchacza. Można to osiągnąć na kilka sposobów, na przykład nietypowych efektem dźwiękowym, zadając intrygujące pytanie lub rozpocząć reklamę od twierdzącego zdania, jakie są podstawowe korzyści poprzez zamówienie reklamowanego produktu lub usługi.

Nazwa produktu powinna być powtarzana kilkakrotnie podczas trwania reklamy, gdyż słuchacz w przeciwieństwie to czytelnika gazety nie ma możliwości wrócenia np. do poprzedniego akapitu. Prezentacja zalet reklamowanego produktu powinna być realizowana przy użyciu krótkich zdań o składnie i słownictwie podobnym do tego, który jest używany przez ludzi na co dzień. Oprócz tekstu mówionego w reklamie radiowej bardzo ważną rolę odgrywają efekty dźwiękowe, które pozwalają słuchaczowi określić scenerię, w której rozgrywa się reklama. Dźwięki powinny wywoływać u słuchacza odpowiedni nastrój np. podniecenie, złość lub napięcie.

Radio stanowi idealne medium do przypominania konsumentom danej marki o ich produkcie. To znaczy, że firmy, które skutecznie wykorzystują radio jako nośnik reklamy, swoje reklamy pokazują również w prasie lub w telewizji. Z wysokiej skuteczności reklam radiowych cieszą się głównie właściciele sieci supermarketów oraz domów towarowych.