Nadawcy reklamy

Nadawcy reklamyOmawiając wszelkie aspekty związane z planowaniem kampanii reklamowej oraz jej prezentacją, bardzo często można spotkać się z terminem: "nadawca reklamy".

Kim jest ów tajemniczy nadawca reklamy i jaką rolę odgrywa on w kampanii reklamowej?

Nadawca reklamy to przedsiębiorstwo, które swe oferty umieszcza w różnych mediach lub wykorzystuje reklamę zewnętrzną bądź też reklamę w miejscu sprzedaży do komunikacji z rynkiem. Nadawcami reklamy mogą być zarówno te firmy, które zajmują się produkcją towarów, firmy handlowe (zarówno te, które prowadzą sprzedaż hurtową, jak i detaliści). Nadawca reklamy może świadczyć również konkretne usługi, które wymagają takiej samej reklamy jak sprzedawane w sklepach towary. Nadawca reklamy może być także agencja reklamowa, która reprezentuje przedsiębiorcę i w jego imieniu prowadzi kampanię.

Nadawca reklamy odgrywa bardzo ważną rolę w tej branży. To on decyduje o tym, co i w jaki sposób zostanie zareklamowane oraz w jakich mediach prezentowany będzie przekaz reklamowy. To nadawca reklamy ustala całą strategię, a następnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem akcji. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed nadawcą reklamy jest wybór mediów i środków, za pomocą których reklama będzie mogła dotrzeć do potencjalnych klientów.

Wymagana jest tu pewna wiedza oraz znajomość rynku konsumenckiego, te największe przedsiębiorstwa powierzają tę misję wyspecjalizowanym agencjom reklamowym. W mniejszych firmach decyzje zapadają w wąskim gronie współpracowników, a bardzo często są podejmowane przez jedną osobę, która zajmuje w firmie najwyższe stanowisko.